Wspólnoty mieszkaniowe
kompleksowe zarządzanie i administrowanie

Wspólnoty mieszkaniowe

kompleksowe zarządzanie i administrowanie

Obsługa księgowa

Zapewniamy pełną obsługę księgową nieruchomości od ewidencji wszystkich kosztów i przychodów, poprzez rozliczenia i sprawozdania roczne, po windykację należności.
Składamy w imieniu administrowanego podmiotu deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Statystycznego, jak i opłacamy podatki i opłaty publiczno-prawne.
Pomagamy w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych.

nadzór

Pełnimy nadzór nad całą dokumentacją, jak i stanem technicznym nieruchomości od momentu przekazania poprzedniego zarządcy-administratora. Dokumenty Państwa nieruchomości będą na bieżąco uzupełniane i archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
Dbamy o Państwa bezpieczeństwo poprzez zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Dodatkowo zapewniamy nadzór inspektora budowlanego nad pracami budowlanymi prowadzonymi na budynku i terenie Wspólnoty.

Obsługa techniczna

Zapewniamy 24 godzinną obsługę przez pogotowie awaryjne w sytuacjach nagłych, które zagrażają życiu lub mieniu, w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej.
Zawieramy umowy o dostawy, roboty i usługi, związane z realizacją zadań na podstawie podjętych w tym zakresie uchwał, kontrolujemy prawidłowość wykonania tych umów.

administracja

Utrzymujemy w należytym porządku i czystości pomieszczenia, urządzenia budynku, teren nieruchomości, chodnik przed nieruchomością oraz inne tereny służące do wspólnego użytku Właścicieli lokali, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
Reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe na zewnątrz przed organami państwowymi i samorządowymi. Utrzymujemy kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z Właścicielami.

Obsługa prawna

Analizujemy projekty umów zawieranych przez Wspólnotę, projektów uchwał oraz ugód w przedmiocie spłaty zaległości.
Ubezpieczamy Państwa nieruchomość i dochodzimy pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości wspólnej.
Prowadzimy wykaz lokali i Właścicieli na podstawie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.

kontrola

Obsługujemy Państwa nieruchomość w oparciu o najbardziej zaawansowany na rynku, zintegrowany system informatyczny. Zgodnie z naszą polityką otwartości wszyscy nasi Klienci mają stały i nieodpłatny dostęp do IOK, który w czasie rzeczywistym prezentuje dane z naszego systemu.

zebrania

Profesjonalnie i całościowo obsługujemy zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych.
Oferujemy również obsługę korespondencyjną pojedynczych uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów, jak i całych zebrań.

Obsługa księgowa

Zapewniamy pełną obsługę księgową nieruchomości od ewidencji wszystkich kosztów i przychodów, poprzez rozliczenia i sprawozdania roczne, po windykację należności.
Składamy w imieniu administrowanego podmiotu deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Statystycznego, jak i opłacamy podatki i opłaty publiczno-prawne.
Pomagamy w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych.

nadzór

Pełnimy nadzór nad całą dokumentacją, jak i stanem technicznym nieruchomości od momentu przekazania poprzedniego zarządcy-administratora. Dokumenty Państwa nieruchomości będą na bieżąco uzupełniane i archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
Dbamy o Państwa bezpieczeństwo poprzez zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Dodatkowo zapewniamy nadzór inspektora budowlanego nad pracami budowlanymi prowadzonymi na budynku i terenie Wspólnoty.

Obsługa techniczna

Zapewniamy 24 godzinną obsługę przez pogotowie awaryjne w sytuacjach nagłych, które zagrażają życiu lub mieniu, w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej.
Zawieramy umowy o dostawy, roboty i usługi, związane z realizacją zadań na podstawie podjętych w tym zakresie uchwał, kontrolujemy prawidłowość wykonania tych umów.

administracja

Utrzymujemy w należytym porządku i czystości pomieszczenia, urządzenia budynku, teren nieruchomości, chodnik przed nieruchomością oraz inne tereny służące do wspólnego użytku Właścicieli lokali, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
Reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe na zewnątrz przed organami państwowymi i samorządowymi. Utrzymujemy kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z Właścicielami.

Obsługa prawna

Analizujemy projekty umów zawieranych przez Wspólnotę, projektów uchwał oraz ugód w przedmiocie spłaty zaległości.
Ubezpieczamy Państwa nieruchomość i dochodzimy pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości wspólnej.
Prowadzimy wykaz lokali i Właścicieli na podstawie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.

kontrola

Obsługujemy Państwa nieruchomość w oparciu o najbardziej zaawansowany na rynku, zintegrowany system informatyczny. Zgodnie z naszą polityką otwartości wszyscy nasi Klienci mają stały i nieodpłatny dostęp do IOK, który w czasie rzeczywistym prezentuje dane z naszego systemu.

zebrania

Profesjonalnie i całościowo obsługujemy zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych.
Oferujemy również obsługę korespondencyjną pojedynczych uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów, jak i całych zebrań.

KONTAKT

32 257 15 94
murbeton@murbeton.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 9:00–17:00
wtorek:  7:30–15:30
środa: 7:30–15:30
czwartek: 7:30–15:30
piątek: obsługa telefoniczna

LOKALIZACJA

ul. Gliwicka 182
40-860 Katowice

NIP

954-262-58-99

REGON

240836592

Grupa Mur-Beton Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami